Werkgroepen

Werkgroep Landscape

Deze permanente werkgroep kreeg als opdracht het landschap Intensieve Geneeskunde in België te beschrijven. Dit gebeurde in eerste instantie op basis van reeds beschikbare informatie : lijsten van de gemeenschappen betreffende de erkende intensieve zorg diensten en de vragenlijst voor de statistische gegevens betreffende de verzorgingsinstellingen (meer bepaald mbt. Intensieve Zorg) van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu ; MKG/MVG/MPG/MFG-gegevens). Vervolgens werd een lijst opgesteld van de diensten/functies Intensieve Zorg, van de dienstverantwoordelijken en van de in elke functie werkzame intensivisten.

Nadien werd een uitgebreide vragenlijst betreffende "ICU-structure" naar elke functie Intensieve Zorg gestuurd (per post en per e-mail). Zowel in 2002 als 2003 werd deze vragenlijst verstuurd en bewerkt. De globale resultaten van deze enquête zijn beschikbaar op de website van het College.

De beperkte gegevens met betrekking tot de medische organisatie zijn geactualiseerd tot in 2010 en worden verder jaarlijks bevraagd.

Deze werkgroep is als volgt samengesteld : Prof L.Huyghens , prof. P. Ferdinande, prof. P. Damas en dr. P. Reper.
Dr JP . Alexander maakte deel uit van deze werkgroep bij de start maar heeft zijn mandaat binnen het IC college inmiddels volbracht.

Werkgroep Website

Deze werkgroep heeft als opdracht een efficiënt instrument te ontwikkelen voor communicatie tussen het College en de doelgroepen:

  • informeren van de doelgroepen betreffende wetgeving en organisatie van de Colleges, uitnodiging en agenda's, verslagen, wetenschappelijke informatie betreffende kwaliteit, links met andere Colleges, discussieforum, ...
  • online verzamelen van informatie : realisatie van een relationele databank (beschrijving landschap Intensieve Geneeskunde), waaraan verdere bevragingen gehecht kunnen worden. De intensivisten voeren zelf de antwoorden in, de te bekomen informatie wordt statistisch verwerkt en het globaal resultaat van de analyse wordt beschikbaar gesteld op de website. Via deze weg gebeurt er dus feedback naar de intensivisten.
  • een link met de website van de SIZ werd gerealiseerd

De strategie is eerst de website stofferen om daarna een propagandaronde te organizeren onder intensivisten en andere geinteresseerden

De werkgroep is als volgt samengesteld : prof. P. Ferdinande, prof. P. Damas, dr. P. Reper en prof. L. Huyghens.

Werkgroep Niet-Invasieve Ventilatie

Niet-invasieve ventilatie maakt sedert 1995 deel uit van het therapeutisch armamentarium op Intensieve Geneeskunde. De beste indicaties, de toedieningsmodaliteiten, de gunstige effecten en nevenwerkingen zijn duidelijk aangegeven in de literatuur. Heden ten dage worden ongeveer 20% van de patiënten met nood aan ventilatoire ondersteuning door deze behandelingsmethode geholpen. De succesratio bedraagt 50% en in geselecteerde situaties tot 80%.

Niet-invasieve ventilatie wordt voorlopig evenwel niet terugbetaald door de ziekteverzekering, niettegenstaande de hoge kosten en het arbeidsintensieve karakter van de toepassing ervan.

Dr. T. Sottiaux en dr. K. Vandewoude concretiseren daarom een evaluatie van de praktijk van niet-invasieve ventilatie op diensten Intensieve Geneeskunde.

Bent u ook intensivist? Registreer u dan hier en ontvang toegang tot de volledige website van het College!
Registreren

Nieuws