Doelstellingen

De opdrachten van het College bestaan erin de kwaliteit van de intensieve geneeskunde in België de expliciteren, te evalueren en te bevorderen.

De kwaliteitsbevordering omvat zowel de individuele praktijk als de discipline in zijn geheel. Het betreft o.a. de beschrijving van de huidige praktijkvoering, de evaluatie van de praktijk en de handhaving en verbetering van de kwaliteit.
Dit gebeurt door :

Intensive Care
  • opstellen van kwaliteitsindicatoren en toetsingscriteria inzake goede medische praktijkvorming
  • uitwerken van een geïnformatiseerd registratiemodel en typerapport
  • opstellen van een nationaal jaarrapport dat overhandigd wordt aan de overlegstructuur tussen zienhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen
  • vragen beantwoorden van diensten of beroepsbeoefenaars mbt. het evaluatieproces
  • opstellen van een rapport over het gebruik van middelen
  • eventuele visitaties ter plaatse en controle van geregistreerde gegevens
  • terugkoppeling van gegevens naar ziekenhuizen en geneesheren

Belangrijk hierbij is dat het Koninklijk Besluit elk administratief gevolg voor de individuele hulpverlener uitsluit, aangezien het de anonimiteit van de door de Colleges verzamelde gegevens garandeert.

Bent u ook intensivist? Registreer u dan hier en ontvang toegang tot de volledige website van het College!
Registreren

Nieuws